Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 10 2015

4265 e93f
Reposted fromindie indie viaxannabelle xannabelle

July 09 2015

joaaan
2587 3de8
joaaan
Co robiłaś wieczorem?
Siedziałam i gapiłam się w zegar, aż wydawało mi się, że już mogę do ciebie zadzwonić, żeby nie wyszło, że za bardzo mi zależy.
Śmieję się.
A ty co robiłeś?
Siedziałem i czekałem na twój telefon i zastanawiałem się, co powiedzieć, żeby nie wyszło, że za bardzo mi zależy.
— James Frey – Milion małych kawałków
joaaan
6535 b5f5 500
Reposted frompulperybka pulperybka viaNocturia Nocturia
joaaan
Nie byłeś w moim typie, dopóki przez przypadek nie spojrzałeś w moje oczy.
Reposted fromherside herside viatake-care take-care
joaaan
0515 cab9
Reposted frommsto msto viaxannabelle xannabelle
joaaan
Jakie to dziwne gdy człowiek jest szczęśliwy, często nawet o tym nie wie. Nie zdaje sobie z tego sprawy. Dopiero później, żyjąc wspomnieniami,zauważa, że to, co go wtedy spotkało, to było właśnie szczęście.
— Magdalena Witkiewicz
Reposted fromnyaako nyaako viaxannabelle xannabelle

July 08 2015

joaaan
8347 5783

June 27 2015

joaaan
Chciałabym wystarczyć Ci na całe życie. Żeby cały świat nam zazdrościł, że mamy właśnie siebie.
— malutkizaczarowanyświat
joaaan
3522 b3a5
joaaan
joaaan
Właśnie to lubię w zdjęciach. Są dowodem, że kiedyś, choćby przez chwilę, wszystko układało się po naszej myśli.
— Jodi Picoult
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaxannabelle xannabelle

June 26 2015

0803 e214
Reposted fromimradioactive imradioactive viabombels bombels

June 25 2015

3097 77c3 500
Reposted fromerial erial viaxannabelle xannabelle
joaaan
1963 c01e
Reposted fromkarmacoma karmacoma viaxannabelle xannabelle
joaaan
Mężczyzna nudzi się kiedy ma przewagę. Kiedy ma kobietę na każde wezwanie. Kiedy ona przestaje być dla niego wyzwaniem. Kiedy on mówi skacz, a ona pyta jak wysoko. Kiedy chce spędzić z nim każdą wolną chwilę.
— pokolenieikea
joaaan
7907 8f9d
Reposted fromfunrealmind funrealmind viaxannabelle xannabelle
joaaan
9215 17ca
Reposted fromyochimu yochimu viaxannabelle xannabelle
joaaan
4366 8d21
Zachowujmy się po ludzku.  Rozmawiajmy. Ewentualnie zacznijmy się rozbierać .
Reposted fromzenibyja zenibyja viaxannabelle xannabelle
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl