Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 25 2015

joaaan
1443 1b7b
Reposted fromNanutka Nanutka viaxannabelle xannabelle
joaaan
Mężczyz­na po­winien za­bierać ko­bietę do miej­sc, które jej obiecał. 
— Janusz Leon Wiśniewski
Reposted fromsamozatrucie samozatrucie viaxannabelle xannabelle
7586 9395
Reposted fromtwice twice viaxannabelle xannabelle
joaaan
Kobieta jest piękna, kiedy czuje się szczęśliwa.
— Sophia Loren
Reposted frompieprzycto pieprzycto viaxannabelle xannabelle

June 23 2015

joaaan
6135 4018
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaxannabelle xannabelle

June 21 2015

joaaan
joaaan
nie chcę wnikać w Twoje myśli,
chcę byś sam mi o nich opowiadał.
joaaan
joaaan
Celem każdej przyjaźni jest dawanie drugiej osobie siły, gdy tylko tego potrzebuje.
— Jonathan Carroll, Śpiąc w płomieniu
Reposted fromWeroniikaa Weroniikaa viabombels bombels
joaaan
Cztery godziny snu z Tobą w ramionach, daje mi więcej, niż osiem godzin przewracania się w pościeli, gdy Cię ze mną nie ma.
— Jeaniene Frost "Po tej stronie grobu"
joaaan
8958 ba44
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viarainingman rainingman
9679 3537

"When I make him laugh, I feel like the most beautiful girl in the world."

Reposted fromrousmadder rousmadder vialip lip
joaaan
Seks jest zbyt ważny by uprawiać go z byle kim.
— Nicholas Sparks
9385 133b
Reposted fromOhsostarryeyed Ohsostarryeyed viabombels bombels

June 14 2015

2306 47f7

June 07 2015

joaaan
7913 7b2a
Reposted froma-antimatter a-antimatter viadusz dusz
joaaan
2236 f74b
Reposted fromveronika1997 veronika1997 viadusz dusz

May 13 2015

joaaan
- Znowu się pan kłóci?
- Z panią zawsze. Nie znam osoby, która by się ładniej oburzała.
— Prus.
Reposted fromrol rol viaNocturia Nocturia

May 12 2015

joaaan
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl